Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Dovolená Levně je hotelový vyhledávač a nabízí svým uživatelům řadu informací o různých typech ubytování (jako jsou např. hotely, rekreační domy atd.), turistických destinacích a všech službách souvisejících s cestováním.

1. Oblast působnosti
1.1. Tyto obchodní podmínky jsou předmětem občasných změn a jsou platné pro všechny naše služby, které jsou přímo či nepřímo (tj. třetími osobami) poskytovány prostřednictvím internetu, na mobilních zařízeních, e-mailem nebo telefonicky.

1.2. Používáním našich webových stránek potvrzujete, že jste četli, pochopili a souhlasili s těmito obchodními podmínkami, jakožto i se zásadami ochrany osobních údajů a používáním cookies.

2. Služby a smlouva
2.1. Na portálu Dovolená Levně máte možnost porovnat služby třetích stran.

2.2. Dovolená Levně není poskytovatelem srovnávaných služeb. Pouze umožňuje porovnávat různé služby nabízené třetími stranami. Používáním portálu Dovolená Levně tedy nevzniká žádná smlouva o poskytování cestovních služeb.

2.3. Toto ustanovení nemá žádný vliv na jiné dohody mezi hotelem a uživateli.

3. Odpovědnost uživatelů (inzerentů)
3.1. Uživatel (inzerent) je odpovědný za obsah (texty, fotografie, hodnocení, odkazy atd.), který na web přidal. Uživatel potvrzuje, že vlastní práva k obsahu, který publikoval na Dovolená Levně a neporušuje tím práva třetí osoby.

3.2. Uživatel (inzerent) se zavazuje, že nebude používat služeb webu Dovolená Levně k vytváření obsahu, který:
  • je reklamou vypadající jako recenze
  • se nevztahuje k inzerovanému objektu
  • není objektivní nebo je záměrně nepravdivý
  • je nemorální, pornografický nebo jinak urážlivý
  • porušuje práva třetích osob, konkrétně pak autorská práva
  • jakýmkoliv způsobem porušuje platné zákony nebo představuje trestný čin
  • má za cíl shromažďovat osobní údaje dalších uživatelů za účelem obchodního využití
3.3. V případě porušení obchodních podmínek si Dovolená Levně vyhrazuje právo bez uvedení důvodu odstranit obsah a trvale vyloučit uživatele z Dovolená Levně. Právo na stíhání trestných činů zůstává nedotčeno.
4. Právní odpovědnost
4.1.  Dovolená Levně neručí za správnost, kvalitu, úplnost, spolehlivost a důvěryhodnost obsahu poskytovaného uživateli a/nebo rezervačními stránkami. Zejména Dovolená Levně neposkytuje žádné poradenství nebo doporučení vztahující se k výběru ubytování.

4.2. Všechny dohody, které vznikají prostřednictvím nabídek prezentovaných na  Dovolená Levně , jsou uzavírány mezi návštěvníkem  Dovolená Levně a příslušnou externí rezervační stránkou.  Dovolená Levně tedy nikdy nepůsobí jako organizátor nebo cestovní kancelář. Výhradně proto platí obchodní podmínky příslušného pořadatele nebo cestovní kanceláře, zejména jedná-li se o právo zrušení či odstoupení. Kontaktem pro zpracování rezervací a plateb, stejně jako při otázkách o smlouvě, je příslušná rezervační stránka.  Dovolená Levně se nijak nezapojuje do těchto smluv, dohod a pohledávek mezi návštěvníkem stránek  Dovolená Levně a příslušnou externí rezervační stránkou.

4.3.  Dovolená Levně neověřuje správnost obsahu nahrávaného rezervačními portály nebo členy komunity. Tento obsah týkající se příslušných hotelů je poskytován rezervačními portály / komunitou ke zveřejnění na našich webových stránkách. Dovolená Levně přitom nemá žádný vliv na tyto informace (zejména fotografie, komentáře, recenze atd.). Obsah a zprávy vytvořené uživateli a zveřejněné na  webu nejsou názorem společnosti. Dovolená Levně tento obsah neprohlašuje jako svůj vlastní.

4.4. Hypertextové odkazy, reklamní bannery a informace o ubytování, turistických destinacích, poskytovatelích a podobně jsou poskytovány rezervačními portály a členy komunity a nepředstavují tedy doporučení nebo informace od společnosti Dovolená Levně. Z technických důvodů neprovádíme aktualizaci cen, které dostáváme od rezervačních portálů, v reálném čase. Z tohoto důvodu se může stát, že cena, která se zobrazuje na rezervační stránce, neodpovídá ceně uvedené na webu. Dovolená Levně proto nezaručuje správnost údajů týkajících se zejména cen a dostupnosti.

4.5. Dovolená Levně není zodpovědná za technické poruchy, jejichž příčina není v rozsahu její působnosti nebo za škody způsobené vyšší mocí. Dovolená Levně nezaručuje trvalou dostupnost údajů a také si vyhrazuje právo provádět technickou údržbu během jakéhokoliv zvoleného časového období.

Tyto obchodní podmínky platí od 1.3.2022
Vyhledávání